Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Η Διακήρυξη των 22 ελληνικών οργανώσεων για τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ για τη Χιλιετία

Την παρακάτω Διακήρυξη αναφορικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση των Οκτώ (8) Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), υπογράφουν οι εξής οργανώσεις: Actionaid Hellas, Aνώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ενωση Οικογενειών Ελλάδος, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), Iνστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ, Κέντρο Ζωής, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Παιδικά Χωριά SOS, Special Olympics Hellas, Συμβούλιο της Ευρώπης (δράση για τον αθλητισμό, την ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι), To Χαμόγελο του Παιδιού, UNICEF-Ελληνική Εθνική Επιτροπή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Εμείς οι εκπρόσωποι 22 μη κυβερνητικών οργανώσεων, ινστιτούτων και φορέων, που εδρεύουν στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ενεργά στην ελληνική κοινωνία των πολιτών με δράσεις που καλύπτουν θέματα παιδιών και οικογένειας, προσφύγων, οικονομικών μεταναστών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, συγκεντρωθήκαμε στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», για να εκφράσουμε :
την συμπόρευσή μας με τις αρχές της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, - με έμφαση στην αρχή της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας χωρίς τα οποία καμιά εθνική ή παγκόσμια προσπάθεια ανάπτυξης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί,
την απόφασή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των 8 Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και επιτυχέστερη υλοποίησή τους.
Συμμεριζόμενοι το όραμα και τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Kofi Annan, για ευρύτερη ελευθερία του ατόμου όπως αυτή αναλύεται στη τελευταία Έκθεση του (Μάρτιος 2005),
Ορμώμενοι από το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης όπως αυτή υπογραμμίζεται στη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τη Χιλιετία απέναντι σε αξίες όπως, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η βιώσιμη ανάπτυξη,
Διαπιστώνοντας ότι, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όλες οι χώρες είναι αλληλοεξαρτώμενες και ευπρόσβλητες από κλυδωνισμούς του διεθνούς συστήματος, που εντείνονται από τις ένοπλες συρράξεις,
Αναγνωρίζοντας ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι για τη Χιλιετία έχουν επιτύχει να δώσουν στην ανάπτυξη ένα ανθρώπινο πρόσωπο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως, πρώτον απέχουν ακόμα από το να βλέπουν τα προβλήματα μέσα από την οπτική γωνία των ίδιων των φτωχών χωρών στις οποίες απευθύνονται, και δεύτερον δεν αντιπροσωπεύουν και δεν καλύπτουν από μόνοι τους μια πλήρη αναπτυξιακή ατζέντα. (Συνεπώς δεν ακυρώνουν κανέναν από τους αναπτυξιακούς στόχους που αποφασίστηκαν σε άλλες διεθνείς διασκέψεις),
Διαπιστώνοντας έλλειμμα πολιτικής βούλησης αφού παρ'όλες τις δεσμεύσεις που έχουν πάρει οι εθνικές κυβερνήσεις η πρόοδος προς την επίτευξη των 8 αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας δεν κρίνεται ικανοποιητική,
Έχοντας την πεποίθηση ότι στο σύγχρονο κόσμο η Κοινωνία των Πολιτών διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο, και ότι η συνεργασία των ΜΚΟ μεταξύ τους και με τις κυβερνήσεις τους, η συμμετοχή τους σε διαπολιτισμικούς φορείς και η δημιουργία διεθνών δικτύων ενισχύει σημαντικά τον συμβουλευτικό τους ρόλο για την κατανόηση και επίλυση των μεγάλων προβλημάτων,
Καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας που βασίζονται σε δράση και εμπειρία ετών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:
Στόχος 1
Επειδή
Παρόλο που τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των φτωχών έχει μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια, το πρόβλημα της φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί, στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες, όχι απλά ένα οικονομικό θέμα, αλλά ένα θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντείνεται από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που τροφοδοτούν κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς με πιο ευάλωτη ομάδα τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες
Η παιδική φτώχεια και ο αποκλεισμός οδηγεί τα παιδιά σε εξαθλίωση και εκμετάλλευση και αυξάνει τον αριθμό όσων έχουν ανάγκη κρατικής μέριμνας
ΖΗΤΑΜΕ
Διασφάλιση από μέρους των κέντρων λήψης αποφάσεων του αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη χρηματοδότησή του από τις αναπτυγμένες χώρες
Άσκηση πίεσης για την τήρηση της καταβολής της Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των ανεπτυγμένων κρατών στο 0,7% του ΑΕΠ (NGP)
Δημιουργία διεθνούς οργάνου με τη συμμετοχή του ΟΗΕ, των κυβερνήσεων, των MKO και του ιδιωτικού τομέα, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αποστολής και κατανομής της βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο θα κοινοποιεί τις Εκθέσεις του και μέσα από τον τύπο κάθε χώρας
Ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη καταπολέμηση της φτώχειας
Ανάληψη από μέρους της Ε.Ε. συγκεκριμένων ενεργειών κατά της φτώχειας για την αύξηση της συνεκτικότητας μεταξύ της εμπορικής και της πολιτικής συνεργασίας και για την ανάπτυξη κοινής γεωργικής πολιτικής
Ενίσχυση της κρατικής φροντίδας
Ιδιαίτερη μέριμνα κατά της παιδικής φτώχειας και την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου "A World Fit for Children", όπως αυτό υιοθετήθηκε στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ (Μάϊος 2002)
Αναγνώριση των παιδιών απ'όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ως προστατευόμενα άτομα και την υπαγωγή των εγκλημάτων κατά των παιδιών - βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία, παιδική εργασία - στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Παροχή φροντίδας στα παιδιά που στερούνται τη φυσική τους οικογένεια
Ιδιαίτερη μέριμνα για τους πρόσφυγες: δημιουργία ειδικών δομών και αυτοτελών κοινωνικών υπηρεσιών, θέσπιση διακρατικών συμφωνιών, ένταξη του θέματος των ασυνόδευτων παιδιών και των ανήλικων μεταναστών στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2006 και οικονομική ενίσχυση των χωρών υποδοχής προσφύγων με έλεγχο για τη σωστή διάθεση των κονδυλίων
Εντατικοποίηση της προσπάθειας απόσυρσης των ναρκών
Στόχος 2
Επειδή

Η εκπαίδευση είναι βασικό αναπτυξιακό όπλο και επιταγή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οδηγεί στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών που πλήττουν την ανθρωπότητα
Παρατηρείται αδυναμία σημαντικής μείωσης του αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα ανάμεσα στα κορίτσια, μεγάλο πρόβλημα σχολικής διαρροής και αποκλεισμός από τη μάθηση των παιδιών με οικογενειακά, ψυχολογικά, νοητικά, κινητικά, μαθησιακά και προβλήματα υγείας, όπως και των εργαζόμενων παιδιών
Η μάστιγα των ναρκωτικών χτυπάει τα παιδιά σχολικής ηλικίας
ΖΗΤΑΜΕ:
Υλοποίηση της πρωτοβουλίας 20/20 του ΟΗΕ
Οι πρωτοβουλίες «Εκπαίδευση για όλους» της UNESCO και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, να στοχεύουν σε: υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, περιορισμό της πρόωρης σχολικής διαρροής, προώθηση της σχολικής επανένταξης, κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή, προώθηση των νέων τεχνολογιών
Ένταξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Πολιτισμού Ειρήνης, της καταπολέμησης της βίας όπου κι αν αυτή συναντάται, και της γνώσης για την προαγωγή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ενίσχυση των συμπτωματικού τύπου πολιτικών και προοδευτική μετάβαση σε ολιστικές πολιτικές στο πνεύμα του μηνύματος της Λισαβόνας
Προώθηση δομών για ειδική εκπαίδευση και στήριξη παιδιών με οικογενειακά, κοινωνικά, κινητικά, μαθησιακά προβλήματα - ιδιαίτερα παιδιών-θύματα οικογενειακής βίας - και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων για την αποδοχή των παιδιών από το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον
Ένταξη προγραμμάτων πρόληψης ναρκωτικών και άλλων ουσιών στα σχολεία, εναρμόνιση νομοθεσιών και επιβολή κυρώσεων στα κράτη που δείχνουν ανοχή στην παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών
Στελέχωση των σχολείων με ειδικό προσωπικό για προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών
Στόχος 3
Επειδή
Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα της φτώχειας, και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην εξασφάλιση της επιβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στη διατήρηση της ειρήνης,
Υφίστανται διακρίσεις σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, και προκαταλήψεις που απορρέουν από πολιτισμικά στερεότυπα και έθιμα.
Στο θέμα της ισότητας των φύλων δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της πενταετίας.
ΖΗΤΑΜΕ:
Επικύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων απ' όλες τις χώρες σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξάλειψη κάθε μορφής ανισότητας και διάκρισης.
Ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εθνικές πολιτικές, στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες για αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Προώθηση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ειδικότερα σε κάθε επιτροπή ή φορέα του ΟΗΕ για την ειρήνη, όπως επίσης στην υπό ίδρυση Επιτροπή Συμβούλων Ανάπτυξης (Council of Development Advisors) του ΟΗΕ.
Υποστήριξη των πρωτοβουλιών των γυναικείων κινημάτων για την ειρήνη, όπως πχ του Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement.
Ειδική πρόνοια για την εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.
Αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θεσμοθέτηση μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και των πολύτεκνων μητέρων.
Στόχος 4
Επειδή
Το δικαίωμα στη ζωή είναι θεμελιώδες.
Η παιδεία και η στήριξη των μητέρων οδηγούν στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας.
Η γέννηση παιδιών από μητέρες έφηβες αυξάνει τον κίνδυνο της παιδικής θνησιμότητας.
Στις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, την φτώχεια, την ασφάλεια των τροφίμων, το διεθνές εμπόριο, οι αναφορές στα παιδιά είναι ελάχιστες.
Η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό συνδέεται με τα υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας.
ΖΗΤΑΜΕ:
Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών και της δράσης των ΜΚΟ για την προστασία και υγιή διαβίωση των φτωχών παιδιών.
Εξασφάλιση εκπαίδευσης των γυναικών.
Διεθνή κινητοποίηση για την εξασφάλιση παροχής ασφαλούς - πόσιμου νερού καθώς και συνθηκών υγιεινής σε σπίτια και σχολεία.
Εντατικοποίηση του οικογενειακού προγραμματισμού και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, γονέων και εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό.
Στόχος 5
Επειδή
Η αντιμετώπιση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας θεωρείται δείκτης επιτευξιμότητας των στόχων που τίθενται σε προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας από πολλούς οργανισμούς και ΜΚΟ.
Οι φτωχοί πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών πλήττονται σε μεγάλο βαθμό εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κάθε χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες 530 χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή την λοχεία εξαιτίας του υποσιτισμού, της ανεπάρκειας των υγειονομικών υπηρεσιών και της αδυναμίας πρόσβασης των γυναικών σ΄αυτές, την εξάπλωση του AIDS και άλλων ασθενειών.
Απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και οικογενειακού προγραμματισμού στις αναπτυσσόμενες αλλά και ανεπτυγμένες χώρες οδηγεί στην αύξηση των ανεπιθύμητων κυήσεων και των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται.
ΖΗΤΑΜΕ:

Βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών σε όλες τις χώρες.
Δυνατότητα πρόσβασης των μητέρων σε υγειονομικές υπηρεσίες, σε κέντρα ενημέρωσης και οικογενειακού προγραμματισμού.
Εντατικοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των γυναικών και ειδικότερα των κοριτσιών σχετικά με θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, υγιεινής και πρόληψης υγείας.
Στόχος 6
Επειδή
Δραματικός αριθμός ανθρώπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από AΙDS και 60% των παιδιών με AIDS έχουν νοσήσει από τη μητέρα τους ενώ η φτώχεια και η άγνοια είναι οι κύριες αιτίες της διάδοσης του AIDS και των άλλων ασθενειών που μαστίζουν την ανθρωπότητα
Η άγνοια και οι προκαταλήψεις γύρω από ασθένειες όπως ο καρκίνος και το AIDS κ.λπ εξακολουθούν ν'αποτελούν κοινωνικό στίγμα. και οδηγούν στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα των άρρωστων παιδιών, με αρνητικές επιπτώσεις στην θεραπεία και στη ψυχική υγεία τους.
Υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας γύρω από τις ασθένειες αυτές,
ΖΗΤΑΜΕ:
Προτεραιότητα στην Yγεία, αναβάθμιση και αύξηση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών, προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ενίσχυση των μέτρων που προτείνονται από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Έκθεσή του (Μάρτιος 2005), με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των γυναικών και των παιδιών.
Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης του AIDS με έμφαση στις χώρες της υπό-Σαχάριας Αφρικής, και με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά θύματα του AIDS, του καρκίνου και άλλων ασθενειών.
Αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ και των υπόλοιπων αναπτυγμένων χωρών προς το Διεθνές Ταμείο Υγείας.
Αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και διαρκής ενημέρωση αυτών και της κοινής γνώμης, για την εξάλειψη των προκαταλήψεων.
Ένταξη της διάστασης της ψυχικής υγείας ως αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων αντιμετώπισης ασθενειών, όπως το AIDS, ο καρκίνος, κ.λ.π.
Ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ στον τομέα της αντιμετώπισης των σύγχρονων ασθενειών.
Στόχος 7
Επειδή
Το περιβάλλον είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης του ανθρώπου, όμως παρά την πρόοδο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος υστερούμε πολύ στους στόχους που ο ΟΗΕ είχε θέσει για την πενταετία.
Οι αναπτυγμένες κοινωνίες έχουν τεράστιες ευθύνες για την καταστροφή του περιβάλλοντος [μη τήρηση συμφωνιών, πυρηνικές δοκιμές, χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, βιομηχανικά και πυρηνικά απόβλητα, καταστροφή των δασών, ρύπανση, αλόγιστη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, φυτοφάρμακα, σκουπίδια, κ.ά.]
Οι κλιματολογικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το θέμα του νερού αναγνωρίζονται ως ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας και για την αειφόρο ανάπτυξη.
ΖΗΤΑΜΕ:
Άσκηση πίεσης προς όλες τις κυβερνήσεις να υπογράψουν τις διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα για το περιβάλλον.
Προώθηση από την Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗ.Ε. του Σεπτεμβρίου της πλήρους αναθεώρησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών που προέκυψαν εξαιτίας της απελευθέρωσης του εμπορίου.
Εξασφάλιση δίκαιης κατανομής παροχής νερού μεταξύ πλουσίων και φτωχών μέσα από μια ισχυρή πολιτική διαπραγμάτευση και πολιτικές καλής διαχείρισης. Δέσμευση των κυβερνήσεων, για κατασκευή και συντήρηση συστημάτων παροχής νερού σε μικρές κοινότητες.
Ενίσχυση από την πολιτεία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας σχετικά με την ανακύκλωση και τις νέες μορφές ενέργειας καθώς και την δημιουργία κινήτρων για τέτοιες πρωτοβουλίες.
Ένταξη του θέματος της περιβαλλοντικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Εντατικοποίηση της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, με τον ενεργό ρόλο των ΜΚΟ για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα για εκείνα που έχουν επίπτωση στην υγεία του πληθυσμού.
Προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα κοντά σε τόπους όπου συχνάζουν παιδιά.
Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους προκαλούν οποιαδήποτε καταστροφή του περιβάλλοντος.
Στόχος 8
Επειδή
Ο 8ος στόχος αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των προηγούμενων και προϋποθέτει μια παγκόσμια διαπραγμάτευση *global deal: οι αναπτυγμένες χώρες επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους, όχι μόνο τις ανάγκες των πολιτών τους αλλά και των πολιτών των άλλων κρατών ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να εγγυηθούν μεγαλύτερη αξιοπιστία στους πολίτες και αποτελεσματική χρήση των πηγών πλούτους τους
ΖΗΤΑΜΕ
Διαμόρφωση πιο συγκεκριμένων κατευθύνσεων και δεσμεύσεων και εξασφάλιση πόρων για την αποτελεσματικότητα του 8ου στόχου.
Άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών για μείωση ή και διαγραφή, χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών, και για δικαιότερες εμπορικές πολιτικές.
Ενίσχυση των προσπαθειών για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και στα αναπτυσσόμενα κράτη, στην Κοινωνία των Πολιτών και στους διεθνείς οργανισμούς ώστε να δημιουργηθούν οι γέφυρες που θα συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και στη διασφάλιση της διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης.
Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΟΗΕ για χρηματοδότηση από τα αναπτυγμένα κράτη εκστρατειών ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και για τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ενίσχυση της εφαρμογής της συμμετοχικής παρατήρησης στην υλοποίηση των δράσεων/προγραμμάτων εξωτερικού, με στόχο την επιτυχέστερη διαπολιτισμική προσέγγιση ανάμεσα στους εντόπιους πληθυσμούς και στα μέλη των ΜΚΟ.
Θέσπιση ενιαίου συστήματος διαπίστευσης των ΜΚΟ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να διευκολυνθούν οι συνεργασίες ανάμεσα σε κράτη και ΜΚΟ.
Περαιτέρω ανάπτυξη στα θέματα ελεύθερου εμπορίου και οικονομίας με έμφαση στα θέματα διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2005
2011
Forum αρχηγών κρατών στην UNESCO
Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ!
Πολιτιστική Κληρονομιά - Κλιματική Αλλαγή - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού-Παρουσίαση του βιβλίου «Η χώρα των δυο ήλιων»
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Η Παγκρήτιος Ένωσις Αθηνών τιμά τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.
Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη «Γυναίκα της χρονιάς 2011»
Αριστεία, Έλληνες-Πρότυπα για τη Νέα γενιά.
Παρουσίαση της Ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Μελετώντας τις προκλήσεις της Γυναικείας Ταυτότητας: Αναζητήσεις στη Μινωική Κοινωνία»
2010
Παρουσίαση του βιβλίου "Προσεγγίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα : Αναζητήσεις στη Μινωική Κοινωνία "στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.
Διεθνές Φόρουμ ενάντια στην εμπορία των ανθρώπων.
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ».
Η Μάκιστος χαμογελάει ξανά!
83000 υπογραφές για την εκστρατεία «1GOAL – Εκπαίδευση για Όλους».
10η Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.
Εκδήλωση για την εκστρατεία «1GOAL- Εκπαίδευση για Όλους».
Διεθνής εκστρατεία υπέρ της Ελλάδας.
H παγκόσμια εκστρατεία «1GOAL- Εκπαίδευση για Όλους».
Πρώτη Συνάντηση των «Φίλων του Καρδιολογικού Κέντρου του Ασουάν».
2009
Παρουσίαση της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου "Η Κλιματική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές".
Παγκόσμια Έκκληση για την Κλιματική Δικαιοσύνη.
Εγκαίνια νέου Μουσείου Ακρόπολης.
Η Διακήρυξη του Διεθνούς Συνεδρίου "Η Κλιματική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές".
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η Κλιματική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές.
Διεθνές Συνέδριο "Crossing Borders to Protect the Children of the World" και η Διακήρυξη του Καϊρου.
Διεθνές Συνέδριο στο Μπαχρέιν "Η εμπορία των ανθρώπων στο σταυροδρόμι Ανατολής – Δύσης". H Διακήρυξη της Μανάμα.
"Summer Deaflympics-Aθήνα 2013".
2008
Το Φόρουμ της Βιέννης ενάντια στην εμπορία των ανθρώπων.
Μητέρες Ολυμπιονίκες της Αγάπης.
Παγκόσμια έκκληση για τις κλιματικές αλλαγές.
4ο Διεθνές Συνέδριο για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας των νέων. Η διακήρυξη του Μπακού.
Το κάλεσμα της Αρχαίας Ολυμπίας.
Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη "Αρχόντισσα του Πατριαρχικού Θρόνου".
2007
2η Συνάντηση Εργασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
Η Χάρτα των Παρισίων κατά του καρκίνου.
Πρώτο Ογκολογικό Νοσοκομείο για παιδιά στην Ελλάδα.
Διάλεξη της Κυρίας Suzanne Mubarak στην Αθήνα.
Η συναυλία της Fairuz στην Αθήνα.
Διεθνές Φόρουμ Νέων για την Ειρήνη.
Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό Φόρουμ.
Η Μάκιστος χαμογελάει ξανά.
2006
Στρογγυλό τραπέζι "Η επιχειρηματική κοινότητα ενάντια στην εμπορία των ανθρώπων".
Φιλανθρωπικό Δείπνο για την στήριξη της Εκστρατείας “End Human Trafficking Now”.
Τα "Athens Principles" στο Νταβός.
Διεθνές Ινστιτούτο Μελετών για την Ειρήνη.
Προστατεύοντας τα παιδιά από τα ναρκωτικά.
Πολύ-πολιτισμικό Κέντρο για παιδιά «Αθηνά».
1η Συνάντηση εργασίας για την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Ιππότης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής.
2005
Βοήθεια στα παιδιά της Παλαιστίνης.
Οι στόχοι του ΟΗΕ για τη Χιλιετία και η Κοινωνία των Πολιτών.
Η Διακήρυξη των 22 ελληνικών οργανώσεων για τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ για τη Χιλιετία.
2004
Έκθεση με Παραδοσιακά και Σύγχρονα χειροτεχνήματα της Ιορδανίας.
Οι γυναίκες στην υπηρεσία της Ειρήνης.
Οι Γυναίκες υπερασπίζονται την Ειρήνη.
2003
2η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νομικών, υπευθύνων για θέματα ανηλίκων.
"Αποκαλύπτοντας το πρόσωπο", έκθεση ζωγραφικής γυναικών του Ισλάμ.
Η Eνότητα ενός μοναδικού μνημείου, του Παρθενώνα.
Tα Βραβεία του Ιδρύματος Mentor.
2002
Bibliotheca Alexandrina. Ένα σύγχρονο θαύμα.
Μητέρα-αιώνιο σύμβολο Ζωής, Αγάπης, Ελπίδας.
Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία: Αγωνιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που Αλλάζουν τον Κόσμο μας.
Σύγχρονες Κοινωνίες - Πολύ-πολιτισμική Συνύπαρξη- Η Θέση του Παιδιού.
Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.
2001
Το παιδί: Θύμα του Πολέμου και Αγγελιοφόρος της Ειρήνης.
2000
Πρότυπος χώρος δημιουργικής απασχόλησης στο Δήμο Άνω Λιοσίων.
ΜΗΤΕΡΑ: Σύμβολο ζωής, ελπίδας, ειρήνης.
ΠΑΙΔΙ: Συμβολο ελπίδας, θελησης, θαρρους.
Η Συνάντηση Αθηνών -Δελφών για τα Παιδιά και την Ειρήνη.
Η Διακήρυξη των Δελφών για τα Παιδιά και την Ειρήνη.
1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Πολιτισμό Ειρήνης.
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη Βηθλεέμ.
1999
Κοντά στις μητέρες και τα παιδιά πίσω από τα κάγκελα.
Εξαφανίσεις και απαγωγές ανήλικων παιδιών.
Η έκκληση της Χάγης για Ειρήνη.
Η Οικογένεια και το Παιδί στην κοινωνία του 21ου αιώνα στην Ευρώπη.
Αποστολή βοήθειας στα παιδιά-θύματα του πολέμου στα Βαλκάνια.
Στο πλευρό των σεισμοπαθών.
Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών και Παιδοφιλία στο Internet.
1998
Ένα τρίποντο για μια ζωή.
Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ-21ος ΑΙΩΝΑΣ, όραμα και θεσμοί.
Η Οικογένεια και τα ΜΜΕ.
Παρουσίαση της έκδοσης των Πρακτικών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ «Οικογένεια-Ευρώπη-21ος αιώνας, όραμα και θεσμοί»
1997
Προτεραιότητα στην αξιοπρέπεια και στην ασφάλεια των παιδιών στην Ευρώπη.
Κοντά στα παιδιά της ακριτικών περιοχών της Ελλάδας.
Μια αγκαλιά για τα παιδιά με AIDS.
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.